เงินสด 10000 บาท (BRD0000)
การชนะประมูล / เดือน
 1 ID. สามารถชนะประมูลได้ 20 ครั้ง / เดือน
฿ 0
สินค้ามูลค่า 10,000.00
฿ 0.00
ยังไม่มีผู้ประมูล

 ประมูล 1 ครั้ง เพิ่ม ฿ 0.25

หรือซื้อทันที

Bid ที่ใช้ไป0 Bid
Bid ที่ใช้ไป฿ 0
ซื้อเลย! จ่ายเพียง ฿ 0
 คุณสามารถซื้อสินค้าได้ระหว่างการประมูลหรือปิดประมูลไปแล้ว 1 วัน
เวลาผู้ประมูลประเภท
รายละเอียดสินค้า
 
Loading please wait