เงื่อนไขและนโบายการใช้บริการ

 เงื่อนไขการใช้งาน www.bidryder.com


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ใช้บังคับระหว่างเวปไซต์ bidryder.com และผู้ใช้บริการ โดยที่คุณต้องยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ทางเว็บไซต์กำหนดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นคำพูดก็ตามข้อมูลที่อยู่ในส่วนช่วยเหลือ
เป็นเพียงแค่คำแนะนำไม่ใช่ข้อบังคับของทางเว็บไซต์ ดังนั้นทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้งานหรือ
บุคคลอื่นที่ได้อ่านหรือได้รับข้อมูลในส่วนนี้ bidryder.com สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา
ดังนั้นคุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่คุณเข้าใช้งาน
หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับข้อกำหนดของเราโปรดติดต่อทางอีเมลล์ที่ bidryder2016@gmail.com
 
การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
ในการลงทะเบียนกับ bidryder.com คุณจะต้องยืนยันเพื่อยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงที่เรากำหนด
เพื่อให้การลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ ดังนั้นหากคุณลงทะเบียนกับเราก็ถือว่ายอมรับข้อตกลง
และข้อผูกพันต่างๆโดยปริยาย
 
คุณสมบัติผู้ใช้งาน
ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และผู้ใช้งานจะต้องมีสิทธิ์และความสามารถที่จะทำตามข้อตกลง
และเงื่อนไขที่กำหนดได้ พนักงานและบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ bidryder
ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการประมูลบน www.bidryder.com ได้
 
การลงทะเบียน
คุณสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว และต้องแสดงที่อยู่ของคุณด้วย และคุณสามารถลงทะเบียน
ได้เพียง แอคเคาน์ต่อหนึ่งคน นอกจากนี้คุณยังต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการลงทะเบียนทุกครั้ง
ชื่อ Username ที่ใช้ในการลงทะเบียน จะต้องเป็นคำสุภาพไม่ให้ร้ายหรือหลอกลวงบุคคลอื่น
ไม่ใช้เพื่อการโฆษณาสินค้าหรือบริการสำหรับเว็บไซต์อื่น ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
และจะต้องไม่สื่อความหมายที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในชื่อที่ใช้งานของคุณ
หาก bidryder.com ได้ทราบว่า Username ที่คุณใช้ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ ทางเราสามารถระงับการใช้งานของคุณ
ไว้ชั่วคราว หรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา Password ของ Username
ของคุณเป็นความลับ โดยทาง bidryder จะไม่สอบถาม Password ของคุณ หรือไม่มีนโยบายให้พนักงานสอบถาม
Password ของคุณผ่านช่องทางใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากพบการกระทำใดในลักษณะนี้ กรุณาติดต่อกับเราในทันที
 
การประมูล และระบบช่วยประมูลอัติโนมัติ (AutoBid)
ท่านสามารถใช้สิทธิ์ประมูลได้สองวิธีคือ
(1) ประมูลด้วยตนเองโดยคลิกที่ปุ่ม ประมูล
(2) โดยใช้ระบบช่วยประมูลอัตโนมัติ "AutoBid" ซึ่งจะช่วยให้คุณเสนอราคาประมูลได้โดยไม่ได้ออนไลน์
      หรือล็อคอินเข้าสู่ระบบ
 
กฏการประมูล
1. ห้ามมิให้ลูกค้าทำการฮั้วประมูล ไม่ว่าจะเป็นการเตี๊ยมกัน การบอกให้หยุด การแจ้งแผนการประมูล
    การข่มขู่ลูกค้าท่านอื่น
2. ห้ามมิให้ลูกค้าทำการสมัคร User หลายๆ User เพื่อทำการประมูล แม้จะใช้บัตรประชาชนของคนอื่น
    มาสมัครก็ตาม
3. ห้ามไม่ให้ ญาติ พี่ น้อง ประมูลสินค้าตัวเดียวกัน โดยการบประมูลแข่งกันเอง
    โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการ/ไม่จัดจัดส่งสินค้า และไม่คืนสิทธิ์การประมูล
    ให้แก่ผู้กระทำผิดกฎโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้หากมีกฎกติกา อื่นๆ เพิ่มเติม
    จะทำการแจ้งลูกค้าในทันทีต่อไป
4.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 
โปรโมชั่นพิเศษ
โปรโมชั่นพิเศษของ bidryder.com จะสามารถใช้ได้ถูกต้องเมื่อประกาศในเว็บไซต์ หรือทางอีเมลล์
 
การคืนสินค้าและสิทธิ์ในการประมูล
bidryder.com รับเคลมสินค้าภายใน 10 วัน และสิทธิ์ในการประมูลก็ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 
การยืนยันของผู้ชนะการประมูล และการชำระเงิน
เมื่อคุณชนะการประมูล คุณต้องยืนยันการชนะการประมูลของคุณภายใน วัน หลังจากวันที่การประมูลสินสุดลง
นอกจากนี้คุณต้องชำระค่าสินค้าตามราคาที่คุณประมูลได้ รวมค่าขนส่งภายใน วัน
ถ้าการชนะการประมูลของไม่ได้ถูกยืนยันหรือชำระค่าสินค้าภายในเวลาที่กำหนด ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะเพิกถอนสิทธิ์ในการรับสินค้าชิ้นนั้น สินค้าที่ประมูลได้นั้นจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าเว็บไซต์จะได้รับชำระค่าสินค้า
ครบถ้วนเราจะยืนยันการจ่ายเงินของคุณผ่านทางอีเมลล์ รวมทั้งการยืนยันการจัดส่งสินค้าถึงคุณด้วย
หากสินค้าไม่ถึงผู้รับภายใน 7-21 วันทำการ หลังจากการยืนยันของเรา กรุณาติดต่อทันที
 
เงื่อนไขความรับผิดชอบการใช้บริการ bidvampire.com
หากคุณใช้บริการในการประมูลสินค้ากับ bidryder ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของบริการและซอฟแวร์ที่ให้บริการ
จะเป็นของผู้ใช้บริการ โดยทางเรารับประกันว่าเว็บไซต์ของเราปราศจาก spyware adware maleware
รหัสที่เป็นอันตราย หรือข้อบกพร่องอื่นๆ ข้อมูลสินค้าและบริการที่เผยแพร่ใน bidryder.com
อาจะมีความไม่ถูกต้องหรือพิมพ์ผิดพลาด ทางเราไม่มีการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดนี้
bidryder จะไม่รับผิดชอบความเห็นใดๆ คำแนะนำ หรือข้อความที่โพสในเว็บไซต์ โดยบุคคลอื่น นักเขียนอิสระ
และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอนุญาต
 
ระบบขัดข้องและ การหยุดการประมูลชั่วคราว
หากระบบเกิดขัดข้องขึ้น การเสนอราคาจะไม่สามารถทำได้ ในกรณีเช่นนี้การประมูลจะหยุดชั่วคราว และเวลาที่เหลือ
รวมถึงผู้ประมูลสูงสุดจะถูกบันทึกไว้ เมื่อความผิดพลาดได้รับการแก้ไข การประมูลจะสามารถดำเนินต่อเนื่องได้
และเวลาจะได้รับการเพิ่มขึ้นตามที่ผู้ดูแลระบบได้แจ้งให้ท่านทราบทางหน้าเว็บไซต์
 
bidryder ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประมูลเนื่องจากความผิดพลาดของระบบประมูล หรือระบบขัดข้องทางเทคนิคอื่นๆ
หากมีการยกเลิกการประมูลกลางคัน สิทธิ์ในการประมูลที่ถูกใช้ไปแล้วจะถูกโอนกลับไปยังบัญชีของคุณ
แต่กรณีนี้ทางเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบหยุดทำงาน

Loading please wait