นโยบายความปลอดภัย

ทีมงาน bidryder ให้ความสำคัญในเรื่องรักษารักษความปลอดภัยข้อมูล ของสมากชิกเป็นอย่างมาก โดยมีมาตรการความปลอดภัยหลายประการโดยให้มั่นใจว่าข้อมูลของสมาชิกของ bidryder ได้รับความคุ้มครองเป็นอย่างดียิ่งแต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย สูงสุด ในการป้องกันการทุจริตควรเริ่มจากสมาชิก โดยมีการปฎิบัติตามดังต่อไปนี้

1) ความรู้ทั่วไปกับการรักษาความปลอดภัย
2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3) การดูแลและเก็บรักษารหัสข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ
4) มาตรการ รักษาความปลอดภัย

          (1) สมาชิกไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตามดังนั้นหากมีบุคคลใดก็ตามที่แอบอ้าง
โดยใช้ชื่อของทีมงาน bidryder ที่มีการสอบถามข้อมูล User / Password ที่อยู่ / Email / แม้แต่ เบอร์โทร ก็ตาม
ไม่ควรให้ข้อมูลแก่ผู้แอบอ้าง ดังกล่าว โดยเด็ดขาดและนอกจากนี้หากสมาชิกมีข้อสงสัยว่ามีผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลรหัสผ่านของสมาชิก สมาชิกควรเปรี่ยน รหัสผ่านทันทีเพื่อป้องกันความปลอดภัยข้อมูลของสมาชิกเอง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่
Online support หรือ Cell Center โดยสมาชิกควรเปรี่ยน รหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน เพื่อความปลอดภัยข้อมูลบัญชีของ 
bidryder  ของตัวเอง การตั้งรหัสผ่านของสมาชิกที่ง่ายต่อการจดจำแต่ยากที่จะเดาได้ วิธีหนึ่ง ที่เราแนะนำคือการตั้งรหัสผ่าน โดยการใช้ วรี ตามด้วยตัวเลข 2-3 ตัว ควรหลีกเลี้ยงการใช้คำชัดเจน ที่สามารถเดาได้ง่าย หรือวันสำคัญ เช่น วันเกิด / ชื่อเล่น และนอกจากนี้ อีกวิธีในการตั้งรหัสผ่าน คือการผสม ระหว่าง อักษรและตัวเลข รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ยากแก่การเดา มากยิ่งขึ้น ห้ามใช้รหัสผ่านที่คุณใช้บนเว็บไซต์ อื่นเช่น บน Hotmail , Yahoo , หรือ Inter banking การใช้รหัสผ่านเดียวกันบนหลายเว็บไซต์เป็นการเปิดโอกาส ให้ แฮกเกอร์ สามารถเข้าถึงบัญชี bidryder  ของสมาชิกได้ง่าย เนื่องจากเป็นการเพิ่มช่องทางในการขโมยรหัสผ่านของสมาชิก โดยเว็บไซต์มีระบบรักษาความปลอดภัยหนาแน่น เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าไปใช้งานเข้าสู่ระบบดังกล่าว มีความปลอดภัย และควร ออกจากระบบ ทุกครั้งที่ ใช้งานเสร็จ

         (2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทีมงานจะไม่เปิดเผยข้อมูล ของสมาชิกให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้น กรณีมีข้อบังคับทางกฎหมายหรือเกิดกรณีที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นข้อมูลจะถูกเปิดเผยตามกฎหมาย และมีข้อตรวจสอบและเปรี่ยนแปลงข้อมูล
ส่วนบุคคลของสมาชิกได้ตลอดเวลาและจะมีข้อมูลบางส่วนของสมาชิก นั้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยสมาชิกต้อง ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพราะข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียกเก็บชำระสินค้าและจัดส่งสินค้าเพราะฉนั้น สมาชิกจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง

        (3) การรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ของสมาชิกในการทำธุระกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และธุระกรรมทางการเงิน และความปลอดภัยในการชำระเงินของ สมาชิก โดยทีมงาน bidryder ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยการเข้าสู่ระบบข้อมูลทุกๆครั้ง ในการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ของสมาชิกและ Sever ของเราโดยใช้ โปรโตคอล Secure Sockets Layer (SSL) และการเข้ารหัสด้วยกุญแจ ที่มีความยาว 256 บิต (an encryption key length of 256-bits) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่ดีที่สุด ในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้ใน ธนาคารพาณิชย์ ชั้นนำทั่วไป โดยสมาชิกก่อนที่จะทำการสมัคเปิดบัญชี กับ bidryder หรือทำการเข้าสู่ระบบข้อมูลใดๆ กรุณาตรวจสอบ เว็บเบราเซอร์ ที่สมาชิกใช้ให้แน่ใจว่า เว็บเบราเซอร์ ที่สามารถรองรับ โปรโตคอล SSL เวอร์ชั่น 3 หรือสูงกว่าและเมื่อข้อมูลของสมาชิกถูกส่งเข้ามาถึง Sever ของ bidryder ระบบจะทำการจับเก็บข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัยที่สุด เพราะ Sever ของ bidryder ได้รับการป้องกันผ่าน อิเล็ทรอนิกส์ Firewall และจะไม่สื่อสารโดยตรงต่อเครือข่าย Internet ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเปิดเผยต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น

         (4) มาตรการรักษาความปลดภัย ของแอคเคาน์ ของสมาชิกที่มีอยู่จะมีรหัสผ่านป้องกันสมาชิกจะต้องเก็บรหัสผ่านใว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยให้บุคคลอื่น ทาง bidryder จะไม่ขอทาง Email หรือ โทรศัพท์ สมาชิกควร Logout จากบัญชี ของ bidryder ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยเฉพาะในกรณีสมาชิกใช้ คอมพิวเตอร์ สาธารณะ ทาง ทีมงาน bidryder จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทาง bidgetrich มีระบบป้องกันการ Spam จาก Software รวมถึงข้อมูลหรือ Spam ต่างๆ 
Loading please wait